✓ POPRAWNIE: z zagranicy ✗ BŁĘDNIE: zzagranicy, zza granicy

WYJAŚNIENIE: Przyimki z rzeczownikami piszemy osobno. UWAGA: Ale piszemy „za granicą”, „za granicę”. Ponadto, jeśli mamy na myśli nie pobyt w innym kraju, a przekroczenie linii granicznej, to w takim wypadku pisownia „zza granicy” będzie również poprawna.

Szybki quiz - sprawdź się!Częste błędy Polaków

Lista słów i wyrażeń » Szybki quiz »Częste błędy » O słowniku JSP »Polityka prywatności »Kontakt »