✓ POPRAWNIE: wszech czasów ✗ BŁĘDNIE: wszechczasów

WYJAŚNIENIE: Wyrażenie poprawnie pisze się osobno, jednak z uwagi na związek frazeologiczny jaki tworzą oba słowa, często spotyka się pisownię łączną. UWAGA: Rozdzielnie pisze się również „po wsze czasy”, „ze wszech miar”, ale łącznie „wszechmoc”, „wszechświat”.

Szybki quiz - sprawdź się!Częste błędy Polaków

Lista słów i wyrażeń » Szybki quiz »Częste błędy » O słowniku JSP »Polityka prywatności »Kontakt »