O słowniku JSP

Czym słownik JSP różni się od innych?

Redagując dowolny tekst (wypracowanie, artykuł, list, e-mail, raport) na pewno zdarza Ci się zawahać przed napisaniem jakiegoś wyrażenia, niekoniecznie na pierwszy rzut oka skomplikowanego. Zastanawiasz się wtedy czy słowa takie jak spowrotem, apropo, żadko, przezemnie, jakichkolwiek zostały zapisane poprawnie, czy może zawierają błędy. Z jednej strony używasz ich często w rozmowach, z drugiej strony tak rzadko masz okazję i potrzebę je zapisywać.

Właśnie w takich sytuacjach przychodzi Ci z pomocą Słownik JSP, który daje błyskawiczną odpowiedź na pytanie „Jak to się pisze?”. Nie zagłębia się w skomplikowane reguły polskiej ortografii, nie każe rozstrzygać, czy masz do czynienia z przysłówkiem czy zaimkiem, osobową formą czasownika czy bezokolicznikiem, przymiotnikiem czy imiesłowem przymiotnikowym. Po prostu podaje na tacy pisownię słowa lub wyrażenia, które Cię interesuje.

Dbajmy o nasz język pisany

Znajomość zasad pisowni jest niezwykle ważna i zachęcamy Cię do ciągłego uzupełniania wiedzy na ten temat. Stosowanie poprawnych form gramatycznych, unikanie błędów ortograficznych i używanie polskich znaków diakrytycznych pozwala redagować teksty, które nie tylko są poprawne, ale łatwe w odbiorze i przyjemne dla czytającego.

Skąd akurat takie, a nie inne słowa i wyrażenia?

Potencjalnych słów i wyrażeń, z którymi mamy problemy jest zapewne kilkaset. Nie jesteśmy w stanie i nie chcemy publikować ich wszystkich. Nie znajdziesz u nas odpowiedzi na pytanie jak się pisze nie zjadłem, ołówek, przybysz, itp. itd. Publikujemy tylko słowa i wyrażenia, z którymi osoby posługujące się na co dzień językiem polskim mają najwięcej problemów.

Lista słów i wyrażeń » Szybki quiz »Częste błędy » O słowniku JSP »Polityka prywatności »Kontakt »