✓ POPRAWNIE: po raz ✗ BŁĘDNIE: poraz

WYJAŚNIENIE: Przyimki z liczebnikami piszemy osobno (przyimek „po” + licz. „raz”).

Szybki quiz - sprawdź się!Częste błędy Polaków

Lista słów i wyrażeń » Szybki quiz »Częste błędy » O słowniku JSP »Polityka prywatności »Kontakt »