POPRAWNIE: miałoby BŁĘDNIE: miało by

WYJAŚNIENIE: Cząstkę „-by” z osobowymi formami czasownika piszemy razem. Przykłady: Obniżenie cen o połowę miałoby olbrzymi wpływ na popyt na tego rodzaju usługi. Wielu miałoby okazję się z nim spotkać, gdyby tylko zechciał przyjechać do naszego kraju. Ale należy pamiętać, że jeżeli cząstka „by” znajduje przed czasownikiem, to stanowi odrębny wyraz. Przykład: By miało to sens, mentalność naszego społeczeństwa musiałaby się zmienić.

Szybki quiz »Częste błędy » Lista słów i wyrażeń » O słowniku JSP »Polityka prywatności »Kontakt »