✓ POPRAWNIE: miałoby ✗ BŁĘDNIE: miało by

WYJAŚNIENIE: Cząstkę „-by” z osobowymi formami czasownika piszemy razem. UWAGA: Ale należy pamiętać, że jeżeli cząstka „by” znajduje przed czasownikiem, to stanowi odrębny wyraz.

Szybki quiz - sprawdź się!Częste błędy Polaków

Lista słów i wyrażeń » Szybki quiz »Częste błędy » O słowniku JSP »Polityka prywatności »Kontakt »